Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Hova fordulhatunk a szolgáltatókkal szembeni panaszainkkal?

• Publikálva: 2015.10.01. 09:29 • Címke: előfizetői panaszok kezelése, elektronikus űrlap, média- és hírközlési biztos • Forrás: Média- és Hírközlési Biztos

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások előfizetői, fogyasztói, az őket ért jogsértések miatt az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban: NMHH), mint hatósághoz fordulhatnak, amely az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok érvényesülését, betartását és az általános szerződési feltételekben foglaltak teljesítését felügyeli.

A hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők az őket ért érdeksérelmek (olyan magatartás, amely jogsértésnek nem minősül, de méltányolandó érdek sérelmét okozza vagy okozhatja) miatt a Biztoshoz fordulhatnak.

A Biztos eljárása során kizárólag az előfizetők, fogyasztók méltánylást érdemlő érdekei érvényesítésében működik közre, hatósági hatáskörrel nem rendelkezik. A jogszabály által biztosított keretek között kivizsgálja a panaszügyeket, azonban jogsértés bekövetkezése, illetve annak hiánya tárgyában nem határozhat, szankciót nem szabhat ki a Szolgáltató terhére.

A Biztos eljárása díjmentes, panaszt postai úton a 1433 Budapest, Pf. 198. címre lehet küldeni, vagy elektronikus úton a http://mediaeshirkozlesibiztos.hu oldalon a panaszbejelentés menüpontban panaszbejelentési űrlap kitöltésére nyílik lehetőség.

Az NMHH Hivatala a felhasználók és az előfizetők érdekeinek védelme körében általános hatósági felügyeleti és piacfelügyeleti tevékenység keretében ellenőrzi az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltatók általi betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet az NMHH-nak címezve a 1525 Budapest, Pf.: 75. postacímre lehet megküldeni. A hatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő díj összege 3.000,- Ft.