Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Tudnivalók a számhordozásról - külön figyelemmel a hűségidős szerződésekre

• Publikálva: 2017.03.24. 10:01 • Címke: számhordozhatóság/számhordozás • Forrás: Média- és Hírközlési Biztos

Előfizetői hívószámunkat megtarthatjuk, ha a mobil (vagy vezetékes) szolgáltatást a jövőben egy másik szolgáltatótól kívánjuk igénybe venni (számhordozás szolgáltató-váltással), illetve vezetékes előfizetésünket más földrajzi helyen kívánjuk igénybe venni (áthelyezés szolgáltató-váltás nélkül). A jelen tájékoztatás fenti esetek közül a számhordozás kérdésében kíván segítséget nyújtani. Mint minden hírközlési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés során, itt is érdemes külön figyelni a lényeges feltételekre, részletekre.

Számhordozás mobil telefonszolgáltatás esetében

A számhordozás lehetőségével havonta mintegy 10 ezer előfizető él. Az eltelt 15 hónapos időszakban a biztosi hivatalhoz 33 panasz érkezett számhordozás témakörében; a hírközlési előfizetői szerződéseket érintő panaszok közül minden nyolcadik a számhordozás kérdését érinti. 2017 első három hónapjában ez az arány közel kétszeresére emelkedett az előző időszakhoz képest.

A részletes szabályokat az 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet tartalmazza.

Számhordozásra szolgáltató-váltással, tehát akkor kerül sor, ha előfizetésünket a korábbi szolgáltatótól (átadó szolgáltató) átvisszük egy másik szolgáltatóhoz (átvevő szolgáltató), úgy, hogy megtartjuk korábbi hívószámunkat. A korábbi szolgáltatóval fennálló szerződésünk megszűnik, és az új szolgáltatóval kötünk szerződést. (A vezetékes hívószámra ugyanezek a szabályok vonatkoznak, a technológiai különbségekből fakadó értelemszerű eltérésekkel.)

Hogyan történik a szolgáltató-váltás és a számhordozás?

1. Az előfizetőnek az új (átvevő) szolgáltatónál kell bejelentenie, hogy a jövőben tőle szeretné a szolgáltatást igénybe venni, korábbi hívószámának megtartásával (számhordozásra vonatkozó igény bejelentése).

Mire legyünk külön figyelemmel?

  • Az igényt a telefonos, illetve az on-line ügyfélszolgálaton egyaránt be lehet jelenteni. Ha igényünket adott munkanapon délután 4 óráig bejelentjük, az átvevő szolgáltató még aznap este 8 óráig köteles értesíteni erről az átadó szolgáltatót.
  • A bejelentéssel lejárttá válnak a régi szolgáltatóval szemben fennálló tartozások, ezeket 8 munkanapon belül rendezni kell.


2. Az átvevő szolgáltató elvégzi a bejelentő azonosítását az általános szerződési feltételeiben meghatározott módon. Ha ennek nincs akadálya, az átvevő szolgáltató az igénylővel megállapodik a számhordozásról és megköti vele az új szerződést. Ezt követően az átvevő szolgáltató jár el („szám kikérése” az átadó szolgáltatótól stb.).

Mire legyünk külön figyelemmel?

  • Az igény megtagadható, ha az előfizető a közölt adatok alapján nem azonosítható, illetve akkor, ha az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben 30 napon túli lejárt tartozása van.


3. A számhordozással – az átvevő szolgáltató intézkedése kapcsán – az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésünk megszűnik.

Mire legyünk külön figyelemmel?

A számhordozás feltétele az érvényes szerződés és az aktív hívószám. A korábbi szerződés megszüntetésére a számhordozás előtt nem kerülhet sor (ebben az esetben már nem is lenne mit elhordozni…)!

  • Kerüljük el ezért a hűségidős szerződés idő előtti megszüntetését – ezzel ugyanis nemcsak a számhordozás lehetőségét, hanem a hűségidőre járó kedvezményeket is elveszítjük és akár jelentős összegű kötbért kell fizetnünk!
  • Az igény bejelentése előtt korábbi szerződésünket ne mondjuk fel! Biztosítsuk, hogy a számhordozás elindítására csak a hűségidő letelte után kerüljön sor!
  • A bejelentéskor pontosan jelöljük meg fennálló hűségidő lejártának időpontját és azt, hogy mikortól kérjük a hívószám kikérését! Kérjünk egy dokumentumot, amely mindezt igazolja! (A biztonság kedvéért minderről akár a meglévő szolgáltatót is tájékoztathatjuk.)


4. Egyéb tudnivalók

  • Az igénybejelentés előtt kérjünk írásos tájékoztatót a számhordozás részleteiről!
  • A szolgáltatás feltételei változhatnak a korábbi szerződéshez képest, így különösen akkor, ha az új szolgáltató eltérő díjazást alkalmaz.
  • Ha a számhordozás elmaradt, akár félreértés, tévedés, akár figyelmetlenség miatt és ez érdeksérelmet okozott, járjunk utána, milyen lehetőségeink vannak – akár méltányosságot is kérhetünk.


Hasznos linkek:

Kapcsolódó linkek